Круглицька Валентина Яківна — Енциклопедія Сучасної України

Круглицька Валентина Яківна

КРУГЛИ́ЦЬКА Валентина Яківна (12. 12. 1938, с. Зеленівка Примор. р-ну, нині Запоріз. обл.) – хімік. Канд. тех. н. (1968), проф. (1992). Держ. пре­мія УРСР у галузі н. і т. (1981). Закін. Київ. політех. ін-т (1961), де й працює від 1965 (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): від 1991 – проф. каф. хім. технології композиц. матеріалів. Наук. дослідження: структуроутворення у дисперс. матеріалах; кремнійорган. сполуки поліфунк­ціонал. призначення.

Пр.: Гидрофобизация. 1973; Дис­пер­сные структуры в органических и кре­мни­йорганических средах. 1981; Общая технология силикатов: Учеб. 1983; По­лифункциональные элементо­органи­ческие покрытия. 1987; Энерго­сбере­гающие и безотходные технологии по­лучения вяжущих веществ: Науч. пособ. 1990; Термостойкие антикорозийные кремнийорганические покрытия для защиты электрофильтров // Буд. матеріали, вироби та сан. техніка. 2007. № 24; Дослідження процесів структуроутворення в дисперсіях глинистих мінералів // Композиц. матеріали: Зб. Т. 5. 2010; Дослідження впливу дисперсних силікатів на реологічні характеристики кремнійорганічного лаку // Там само (усі – Київ, спів­авт.).

В. М. Пахомова

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. М. Пахомова . Круглицька Валентина Яківна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2184 (дата звернення: 25.10.2021)