Круглицький Микола Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Круглицький Микола Миколайович

КРУГЛИ́ЦЬКИЙ Микола Миколайович (15. 08. 1935, с. Вовчинець, нині Кельменец. р-ну Чернів. обл. – 20. 04. 1985, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (1967), проф. (1969). Держ. пре­мія УРСР у галузі н. і т. (1969). Премія РМ СРСР (1988). Закін. Київ. політех. ін-т (1960). Відтоді працював в Ін-тах АН УРСР у Києві: заг. та неорган. хімії (1960–68), колоїд. хімії та хімії води (1968–85 – зав. відділу фіз.-хім. механіки дисперс. систем та матеріалів і водночас 1969–74 – заст. дир. з наук. роботи). За сумісн. 1963–66 – заст. нач. наук.-організац. відділу, заст. гол. вченого секр. Президії АН УРСР. Вивчав проблеми колоїд. хімії та фіз.-хім. механіки дисперс. систем і матеріалів. Розробляв фіз.-хім. теорію та методи керування властивостями дисперс. систем різного складу і тех. при­значення. Обґрунтував коефіцієнти і критерії стійкості структуров. дисперсій, створив схему регулювання їхніх струк­турно-мех. показників. Сформулював осн. закономірності термосолестійкості дисперсій глинистих мінералів.

Пр.: Коллоидная химия палыгор­ски­та. 1963 (спів­авт.); Физико-химические основы регулирования свойств дисперсий глинистых минералов. 1968; Міц­ність через руйнування. 1972; Основы физико-химической механики: В 3-х т. 1975–77; Дисперсные структуры в органических и кремний-органических сре­дах. 1981 (спів­авт.); Структурно-акус­тический резонанс в химии и химической технологии. 1985 (спів­авт.); Ис­кусственные силикаты. 1986 (спів­авт.); Очерки по физико-химической механике. 1988 (усі – Київ).

Г. С. Мацибура


Покликання на статтю