Дроздовський Василь Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Дроздовський Василь Вікторович

ДРОЗДО́ВСЬКИЙ Василь Вікторович (крипт. і псевд.: В. Д-ський, В. Чорноморець; 18(31). 03. 1900, м. Прилуки, нині Черніг. обл. – 04. 03. 1938, с-ще Норильськ, нині місто Краснояр. краю, РФ) – історик літератури. Закін. словесно-істор. ф-т Краснодар. ІНО (РФ). Від 1924 – у Ленінграді (нині С.-Петербург). 1925–30 викладав географію, рос. мову, суспільствознавство в Обл. ін-ті соц. виховання. Чл. місц. Т-ва дослідників укр. історії, мови та письменства (від 1927), його вчений секр. (1929–31), кер. групи нової укр. літ-ри (1929–33). У 1931–33 – н. с. Ін-ту слов'янознавства АН СРСР. Значна частина розвідок Д. присвячена культур. і літ. історії Кубані («Я. Г. Кухаренко як літературний діяч» // «Червоний шлях», 1928, кн. 5–6; «Кубань та кубанці в українській драмі» // «Наук. зб. Ленінгр. т-ва дослідників укр. історії, письменства та мови», 1929, т. 2; «Гумористи давніх літ» // «Зап. Істор.-філол. відділу УАН», 1929, кн. 21–22; «З листування Я. Кухаренка з Д. Жураковським та А. Скальковським» // Там само, кн. 25; «З історії народної освіти на Кубані» // «Україна», 1929, кн. 38). Досліджував маловідомі сторінки укр. історії, літ-ри, журналістики, біографії письменників («Р. Гонорський, “формаліст” початку ХІХ ст.» // «Зап. Істор.-філол. відділу УАН», 1928, кн. 19; «Один з українофілів ХІХ ст. [М. Я. Тихорський]» // «Україна», 1930, кн. 43; «Про автора анонімної драматичної сцени “Быт Малороссии в первую половину 18-го столетия”» // «Літ. архів», 1930, кн. 3–6); опублікував також листи Д. Мордовця до Я. Жарка (Там само, 1931, кн. 1–2). Склав бібліогр. список літ-ри – додаток до праці В. Сиповського «Україна в російському письменстві» («Червоний шлях», 1929, кн. 1). Популяризував творчість Г. Михайличенка, В. Чумака, Л. Скрипника. Заарешт. 17 вересня 1933 у сфабриков. справі «Рос. нац. партії», засудж. до 10-ти р. виправно-труд. таборів. Покарання відбував у Маріїнську (Кемеров. обл., РФ), 1936 переведений до Норильська, розстріляний.

Літ.: Дудко В. И. В. В. Дроздовский – исследователь жизни и творчества Я. Г. Кухаренко // Вторые кухаренков. чтения: Мат. науч.-теор. конф. Краснодар, 1996; Його ж. Проспект невиданого збірника Товариства дослідників української історії, письменства та мови у Ленінграді // КС. 1997. № 1/2; Зленко Г. Д. Желанный гость с Кубани // Веч. Одесса. 1999, 12 янв.; Федина А. В. В. Дроздовский и Кубань // Кубанец. 2000. № 203.

Г. Д. Зленко, В. І. Дудко


Покликання на статтю