Кругляк Станіслав Аркадійович — Енциклопедія Сучасної України

Кругляк Станіслав Аркадійович

КРУГЛЯ́К Станіслав Аркадійович (01. 05. 1941, с. Петраківка Катериноп. р-ну, нині Черкас. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (2006), проф. (2007). Закін. Київ. ун-т (1963). Відтоді – в Ін-ті математики АН УРСР (Київ); 1975–2000 – у Київ. військ. ін-ті упр. і зв'язку: від 1987 – зав. каф. математики; 2000–05 – доц. спецкаф. Нац. академії СБУ; від 2005 – в Ін-ті Служби зовн. розвідки України (обидва – Київ): від 2006 – проф. спецкаф. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії зображень груп, асоціат. алгебр і категорій над полями. Довів дикість задачі класифікації пар комутуючих операторів; отримав критерій скінченності типу скінченновимір. алгебри, квадрат радикала якої дорівнює нулю; поширив техніку функціоналів Кокстера на задачу описання ортоскаляр. зо­б­ражень колчанів у категорії гіл­берт. просторів.

Пр.: Представления алгебр, квадрат радикала которых равен нулю // Зап. науч. семинаров ЛОМИ. Исслед. по тео­рии представлений. 1972. Т. 28; Функ­торы Кокстера для одного класса колчанов // УМЖ. 2002. Т. 54, № 6; О суммах проекторов // Функцион. анализ и его приложения. 2002. Т. 36, вып. 3 (спів­авт.); Локально скалярные представления графов в категории гиль­бертовых пространств // Там само. 2005. Т. 39, вып. 2 (спів­авт.); Орто­ска­лярные представления колчанов, соответствующие расширенным графам Дынкина, в категории гильбертовых пространств // Там само. 2010. Т. 44, вып. 1 (спів­авт.).

В. І. Горбачук


Покликання на статтю