Кругляк Юрій Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Кругляк Юрій Олексійович

КРУГЛЯ́К Юрій Олексійович (14. 02. 1937, Харків) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1969). Закін. Харків. ун-т (1959), де й працював. 1963–71 – зав. лаб. квант. хімії Ін-ту фіз. хімії АН УРСР; 1971–79 – в Ін-ті теор. фізики АН УРСР (обидва – Київ), де створив і очолив відділ квант. механіки молекул; 1979–81 – ст. н. с. Фіз.-хім. ін-ту АН УРСР (Одеса), водночас – проф. каф. орган. хімії Одес. ун-ту; 1981–89 – проф. каф. фізики Одес. технол. ін-ту; 1989–98 – засн. і зав. каф. молекуляр. електроніки Одес. ун-ту; від 1998 – проф. каф. інформ. технологій Одес. екол. ун-ту. Наук. дослідж. у галу­зі квант. хімії. Спільно із В. Купрієвичем розробив метод кон­фігурац. взаємодії у представленні вторин. квантування, що дозволив отримати точні рішен­ня для модел. гамільтоніанів спряжених систем; із М. Долгушиним створив першу в СРСР комп'ютерну програму для чис­лового розв'язання молекуляр. рівняння Шредінґера з перших принципів тощо.

Пр.: Таблицы интегралов квантовой химии. Т. 1. Таблицы интегралов Аn и Вn. Москва, 1965; Методы вычислений в квантовой химии. Расчет π-электрон­ной структуры молекул простыми методами молекулярных орбиталей. К., 1967; Методы расчета электронной структуры и спектров молекул. К., 1969; Квантовомеханический расчет одно­электронного полевого транзистора на молекуле бензола // Сенсорна електро­ніка і мікросистемні технології. 2011. Т. 2(8), № 4 (усі – спів­авт.).

Літ.: Вчені вузів Одеси: Серія біобібліографічних довідників. О., 1994–2000.

В. В. Лобанов


Покликання на статтю