Дубенко Роза Григорівна — Енциклопедія Сучасної України

Дубенко Роза Григорівна

ДУБЕ́НКО Роза Григорівна (15. 01. 1922, м-ко Малин, нині місто Житомир. обл.) – фахівець у галузі органічної хімії. Д-р хім. н. (1978). Закін. Київ. ун-т (1948). Працювала в Укр. н.-д. сан.-хім. ін-ті (1948–50); в Ін-ті орган. хімії АН УРСР (Київ, 1950–84): ст. н. с. (від 1962). Дослідила реакцію метил. ефірів арил-(аралкін-, гетарин-)тіокарбонових кислот у сполуках, які містять метилен. і метинові групи; залежність між будовою та фізіол. дією у низці синтез. арилгідразонів заміщеної гліоксил. кислоти, ариламідів заміщеної тіооцтової кислоти. Виїхала до США (шт. Каліфорнія).

Пр.: Противолучевые свойства ариламидов и арилгидразидов тиокарбоновых кислот. К., 1964; Исследования в ряду арилгидразонов замещенных глиоксиловой кислоты // ЖОРХ. 1981. Т. 17, вып. 8; 1982. Т. 18, вып. 12; 1984. Т. 20, вып. 3; Арилгидразоны нитроформальдегида в реакции с арилизотиоцианатами // Там само. 1983. Т. 19, вып. 1; Арилгидразоны нитроформальдегида в реакции с a, b-непредельными соединениями // Там само. 1984. Т. 20, вып. 2 (усі – у співавт.).

М. О. Лозинський


Покликання на статтю