Дмитренко Віталій Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Дмитренко Віталій Павлович

ДМИТРЕ́НКО Віталій Павлович (03. 06. 1931, м. Біла Церква Київ. обл.) – агрометеоролог, кліматолог. Д-р геогр. н. (1987), проф. (1991). Закін. Одес. гідрометеорол. ін-т (1954). Відтоді працював у Зх.-Сибір. гідрометеорол. обсерваторії (м. Новосибірськ, РФ). Від 1957 – в Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-ті (Київ): від 1973 – зав. відділу агрометеорол. досліджень; 1989–96 та від 2003 – проф. каф. метеорології і кліматології Київ. ун-ту. Наук. діяльність: матем. моделювання закономірностей впливу агрометеорол. факторів на розвиток, біол. продуктивність, урожайність с.-г. культур, а також на ефективність системи землеробства та агрофітотехнологій на засадах екосистем. концепції с.-г. метеорології; розробив методи агрометеорол. прогнозів.

Пр.: О полной агроклиматической модели урожайности // Тр. Укр. науч.-исслед. гидрометеорол. ин-та. Москва, 1983. Вып. 191; Методы и показатели агроклиматического обоснования размещения сельскохозяйственных культур и элементов системы земледелия. Ленинград, 1987; Методические указания по комплексной оценке влияния засушливых явлений на урожайность зерновых культур и сахарной свеклы. Москва, 1992; Клімат України. К., 2003; Концепція загальної прикладної екологічної метеорології та кліматології // Вісн. Харків. ун-ту. 2006. № 722.

С. І. Сніжко


Покликання на статтю