Дмитренко Геннадій Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Дмитренко Геннадій Анатолійович

ДМИТРЕ́НКО Геннадій Анатолійович (16. 09. 1940, м. Владивосток, РФ) – економіст. Д-р екон. н. (1992), проф. (1993). Закін. Укр. ін-т інж. вод. госп-ва (Рівне, 1962), Київ. ін-т нар. госп-ва (1969). Працював у тресті «Укргеологія» (1966–72), НДІ буд. вироб-ва (1972–87), Укр. ін-ті підвищення кваліфікації працівників вод. госп-ва (1987–93), Ін-ті систем. дослідж. Мін-ва освіти і науки України (1993–95), від 1995 – у Міжрегіон. академії упр. персоналом (усі – Київ): від 1996 – зав. каф. упр. персоналом. Наук. дослідження: концепції антропосоц. упр. сусп-ва; цільове упр. за кінц. результатами соц. об'єктами різного масштабу та профілю діяльності.

Пр.: Стратегічний менеджмент в Україні: цільове управління освітою на основі квазіметричного підходу. К., 1996; Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организации. К., 1997; Формирование управленческой модели менеджмента // Персонал. 1997. № 5; Стратегический кадровый менеджмент. К., 2005; Управління людськими ресурсами. К., 2006.

М. Ф. Головатий


Покликання на статтю