Кружилко Олег Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Кружилко Олег Євгенович

КРУЖИ́ЛКО Олег Євгенович (18. 10. 1965, м. Ірпінь Київ. обл.) – фахівець у галузі інформаційних техноло­гій. Д-р тех. н. (2012). Закін. Київ. політех. ін-т (1988). Працю­вав на з-ді «Радіоприлад» (1988–92); НВП «АРМ» (1992–94); від 1994 – н. с. відділу інформ. технологій Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці (усі – Київ). Осн. напрям наук. дослідж. – розроблен­ня інформ. та інформ.-аналіт. систем у галузі пром. безпеки та охорони праці.

Пр.: Застосування інформаційних систем в галузі охорони праці: Посіб. К., 2004 (співавт.); Состояние и обеспече­ние государственного надзора за охра­ной труда. К., 2006 (співавт.); Ком­пью­теризированная база данных средств защиты // Сварщик. Технологии. Производство. Сервис. 2006. Вып. 6 (спів­авт.); Алгоритм розроблення управлінських рішень з використанням інфор­маційно-аналітичної системи з охорони праці // Пробл. охорони праці в Україні: Зб. наук. пр. К., 2006. Вип. 12; Аналітичне оцінювання взаємного впливу по­казників наглядової діяльності та показ­ників смертельного виробничого трав­матизму // Там само. 2009. Вип. 16; Інформаційно-аналітична підтримка прийняття рішень з управління наглядовою діяльністю (на прикладі вугільної галузі) // Там само. 2010. Вип. 18.

А. П. Дєньгін

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю