Дмитренко Микола Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Дмитренко Микола Петрович

ДМИТРЕ́НКО Микола Петрович (13. 08. 1941, ст. Просяна Васильків. р-ну Дніпроп. обл.) – біохімік. Син П. Дмитренка та Ф. Кручакової. Д-р біол. н. (1989), проф. (2000). Премія ім. О. Палладіна АНУ (1993). Закін. Київ. мед. ін-т (1964). Працював в Ін-ті біохімії АН УРСР (Київ, 1968–89): від 1976 – ст. н. с. Від 1989 – в Ін-ті екогігієни і токсикології (Київ): зав. лаб. біохімії. Наук. дослідження: енергет. обмін міокарда, ізоферменти креатинкінази, їх мітохондріал. форма; особливості обміну пуринів і його регуляції в лімфоцитах; механізми токсич. дії ксенобіотиків, роль оксиду азоту і формальдегіду.

Пр.: Данные по изучению АТФ: креатинфосфотрансферазы мышц. К., 1968; Креатинкиназа митохондрий сердечной мышцы // Биохимия. 1971. № 6; Ферменты превращения внеклеточных нуклеотидов // Там само. 1981. Т. 53, № 1; Пуриновый обмен и его регуляция в лимфоцитах. К., 1991; Роль ксантиноксидазной и ксантиндегидрогеназной систем в апоптозе тимоцитов, индуцированном папаверином // УБЖ. 2000. Т. 72, № 3; Экзо- и эндогенные источники формальдегида и оксида азота. Токсическое действие формальдегида // Там само. 2005. Т. 77, № 1.

Г. І. Петрашенко


Покликання на статтю