Дмитренко Петро Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Дмитренко Петро Олексійович

ДМИТРЕ́НКО Петро Олексійович (01(14). 07. 1909, с. Мостище, нині Петрівське Козелец. р-ну Черніг. обл. – 02. 04. 1999, Київ) – вчений-агрохімік. Чоловік Ф. Кручакової, батько М. Дмитренка. Д-р с.-г. н. (1955), проф. (1960), чл.-кор. НАНУ (1964). Засл. діяч н. УРСР (1969). Премія ім. Д. Прянишникова АН СРСР (1956, 1978). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Київ. агроінж. ін-т цукр. пром-сті (1932). Від 1934 працював в Ін-ті землеробства УААН (смт Чабани Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.): 1948–84 – зав. лаб. агрохімії, від 1985 – наук. консультант. Досліджував фосфат. режим ґрунтів України, умови ефектив. використання фосфор. добрив, основи живлення рослин. Брав участь у складанні ґрунт.-агрохім. карт госп-в зони бурякосіяння України.

Пр.: Добрива та їх використання. К., 1959 (співавт.); Об эффективности однократного и многократного внесения минеральных удобрений в почву // Почвоведение. 1963. № 8; Мінеральні добрива. К., 1964 (співавт.); Агрохімічні дослідження Д. М. Прянишникова і їх розвиток на Україні. К., 1964; Удобрення та густота посіву польових культур. К., 1975; 1978 (співавт.); Довідник по удобренню сільськогосподарських культур. К., 1987 (співавт.); Справочник по контролю за применением средств химизации в сельском хозяйстве. К., 1987 (співавт.).

Літ.: Петру Алексеевичу Дмитренко – 70 лет // Агрохимия. 1979. № 11; Петро Олексійович Дмитренко // Вісн. НАНУ. 1999. № 6; Дегодюк Е. Г. Дмитренко Петро Олексійович (1909–1999) // Вчені-ґрунтознавці, агрохіміки, землероби. Кн. 8. К., 2003.

Е. Г. Дегодюк


Покликання на статтю