Круковська Вікторія Вікторівна — Енциклопедія Сучасної України

Круковська Вікторія Вікторівна

КРУКО́ВСЬКА Вікторія Вікторівна (26. 01. 1968, м. Верхньодніпровськ Дніпроп. обл.) – фахівець у галузі гірничої механіки. Дочка В. Виногра­дова, дружина О. Круковського. Д-р тех. н. (2013). Закін. Дніпроп. ун-т (1990). Працювала на вироб-ві; від 1997 – в Ін-ті геотех. механіки НАНУ (Дніпропетровськ): від 2008 – ст. н. с. Наук. дослідження: розроблення ме­­тодології розрахунку параметрів нових сполучень зв'язаних процесів геомеханіки та встановлення закономірностей їхнього суміс. перебігу; вивчення фільтрації метану у зоні впливу гірн. робіт залежно від напруженого стану порід, умов ініціації та закономірностей перебігу газодинаміч. процесів.

Пр.: Влияние скорости подвигания лавы на параметры фильтрации в под­работанном углепородном массиве // Методи розв'язування приклад. задач механіки деформів. твердого тіла: Зб. наук. пр. Дніпроп. ун-ту. 2007. Вип. 8; Моделирование связанных процессов при проходке выработки с анкерной крепью буровзрывным способом // Гео­­тех. механика: Сб. науч. тр. Дн., 2011. № 93; Закономерности изменения па­­раметров фильтрации метана во времени при остановке очистного забоя // Там само. 2012. № 98; Изменение па­­раметров процесса выброса угля и ме­­тана при различных способах проведения выработки // Изв. Тульс. ун-та. Науки о Земле. 2012. № 2.

В. Г. Шевченко


Покликання на статтю