Круковський Олександр Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Круковський Олександр Петрович

КРУКО́ВСЬКИЙ Олександр Петрович (10. 05. 1970, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі гірничої механіки. Чоловік В. Круковської. Д-р тех. н. (2012), чл.-кор. НАНУ (2018). Закін. Дніпроп. ун-т (1993). Відтоді працює в Ін-ті геотех. ме­­ханіки НАНУ (Дніпропетровськ): від 2013 – зав. відділу гірн. термоаеродинаміки і автоматизов. систем, водночас – заст. дир. з наук. роботи. Наук. дослідження: вивчення зміни напруженого стану гір. порід навколо гірн. виробок під дією природ. та технол. чинни­ків; створення технології опорно-анкер. кріплення, яка дозволяє з мін. фінанс. і труд. витратами зберегти вміщуючі породи у мо­­ноліт., непорушеному стані під час усього терміну експлуатації виробок.

Пр.: Исследование напряженного со­­стояния горного массива вокруг выра­ботки в зоне ее сопряжения с вырабо­танным пространством лавы // Геотех. механика: Сб. науч. тр. Дн., 2010. № 91; Моделирование технологического цик­ла установки анкерной крепи при из­­менении скорости проведения горной выработки // Системні технології: Зб. наук. пр. Дн., 2012. Вип. 3; Матема­ти­ческая модель смещения породного бло­ка при разрушении кровли горной вы­­работки // Пробл. обчислюв. механіки і міцності конструкцій: Зб. наук. пр. Дн., 2012. Вип. 18; Исследование напряженного состояния массива вокруг выработки с анкерной крепью при про­­ходке буровзрывным способом // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. 2012. № 1 (спів­авт.); Технология опорно-анкерного крепления горных выработок уголь­ных шахт Украины // УУ. 2013. № 2 (спів­авт.).

В. Г. Шевченко


Покликання на статтю