Круковський Павло Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Круковський Павло Григорович

КРУКО́ВСЬКИЙ Павло Григорович (20. 05. 1949, Чернівці) – фахівець у галузі теплофізики. Д-р тех. н. (1996), проф. (2005). Закін. Одес. технол. ін-т холодил. пром-сті (1973). Від 1975 працює в Ін-ті тех. теплофізики НАНУ (Київ): від 2000 – зав. відділу моделювання тепло­масообміну в об'єктах енергетики та теплотехнологіях. Наук. дослідження: матем. моделювання процесів тепломасообміну в різ­номаніт. тех. системах, виробах, розв'язання складних багатови­мір. неліній. нестаціонар. прямих та обернених задач тепломасообміну, створення універс. методів і комп'ютер. програм для їхнього розв'язання.

Пр.: Методы решения обратных задач теплопереноса. К., 1982 (спів­авт.); Численное решение двухмерной обратной задачи теплопроводности // ПТ. 1988. Т. 10, № 3; Комплексный метод расчета высокотемпературной га­зовой коррозии деталей и узлов ГТУ // Тяжелое машиностроение. 1995. № 9 (спів­авт.); Моделирование тепло­массо­обменных процессов в защитных по­крытиях лопаток ГТД // ПТ. 1996. Т. 18, № 6 (спів­авт.); Трехмерный CFD-анализ гидродинамики и теплообмена в канале охлаждения рабочей лопатки ГТД в сопряженной постановке. Ч. 1. Гидродинамика. Ч. 2. Теплообмен // Там само. 2005. Т. 27, № 5, 6 (спів­авт.); Методические подходы к CFD-моде­лиро­ванию тепловых режимов силовых масляных трансформаторов // Там само. 2008. Т. 30, № 6 (спів­авт.).

Ю. П. Золотаренко


Покликання на статтю