Круковський-Сіневич Борис Валер’янович — Енциклопедія Сучасної України

Круковський-Сіневич Борис Валер’янович

КРУКО́ВСЬКИЙ-СІНЕ́ВИЧ Борис Валер'янович (24. 09(06. 10). 1889, Одеса – 22. 12. 1973, Київ) – математик. Батько К. Круковського-Сіневича. Канд. фіз.-мат. н. (1938, без захисту дис.), проф. (1929). Закін. Ун-т св. Володимира в Києві (1914), де був залиш. для підготовки до професор. звання на каф. математики. Викладав у Київ. вищому залізнич. електротехнікумі (1921–41), водночас – проф. Київ. енергет. ін-ту, технол. ін-ту силікатів, кіноінституту; проф. каф. математики Київ. політех. ін-ту (1944–47), зав. каф. математики Київ. технол. ін-ту силікатів (1944–54) та автодорож. ін-ту (1949–71). Наук. дослідж. присвяч. функціон. аналізу. Отримав цікаві результати при дослідж. нових класів нескінченновимір. визначників, що збігалися до нуля; систем ліній. рівнянь з нескінченим чис­лом невідомих спец. виду.

Пр.: До теорії нескінченних неперервних дробів 2-го класу // Журн. Ин-та математики АН УССР. 1934. № 3–4; Исследования системы ли­нейных уравнений с бесконечным чис­лом неизвестных специального вида // Тр. Киев. технол. ин-та силикатов. 1951. Т. 3; О «мультипликативных» беско­неч­ных системах // Изв. Киев. политех. ин-та. 1956. Т. 19; Некоторые замечания о теореме умножения беско­неч­ных опре­­делителей и матриц // Тр. Киев. автодорож. ин-та. 1957.Т. 3.

В. О. Добровольський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. О. Добровольський . Круковський-Сіневич Борис Валер’янович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2226 (дата звернення: 25.10.2021)