Круліковський Леонід Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Круліковський Леонід Костянтинович

КРУЛІКО́ВСЬКИЙ Леонід Костянтинович (1864, м. Сарапул В'ятської губ., нині Удмуртія, РФ – 1920, Київ) – зоо­лог, громадський та музейний діяч, фахівець у галузі охорони природи, меценат, письменник. Канд. природн. н. (1888). Закін. природн. відділ. фіз.-мат. ф-ту Казан. ун-ту (Росія, 1887). Працював у Зоол. музеї С.-Пе­тер­бур. АН (1888), податк. установах В'ятської губ. – у м. Малмиж, Уржум (обидва – нині Кіров. обл., РФ), Сарапул (1889–1915); викл. і вихователем чол. г-зії у с-щі Вот­кін. з-д (нині м. Воткінськ, Удмур­тія, 1915–16); співроб. ред. г. «При­камская жизнь» (Сарапул).

1916–20 мешкав у Києві, де займався упорядкуванням приват. колекції метеликів Л. Шелюжка (1916), був співроб. Ком-ту з вивчення фауни України при УАН (1919–20; взяв участь у створенні колекцій ниніш. Зоол. музею ім. М. Щербака Нац. наук.-природн. музею НАНУ). Дійс. чл. низки наук. т-в; співорганізатор Т-ва вивчення Прикам. краю (1911–14) та Київ. ентомол. т-ва (1918, був також головою). Досліджував фауну (переважно Надволжя, а також Сибіру, Центр. Азії, Молдови, України) і систематику комах (пе­реважно лускокрилих, а також прямо- і двокрилих, бабок), молюсків, земноводних, плазунів, ссавців, птахів та ін. Зібрав великі колекції комах та ін. груп тварин (найбільше – метеликів та жуків), які використовували для опису нових таксонів та фауни відповід. регіонів багато вче­них. Осн. частину колекції метеликів (містить значну кількість типового матеріалу) 1916 пере­дав до приват. колекції метеликів Палеарктики Л. Шелюжка у Києві (ці збори К. разом із колекцією Л. Шелюжка 1936–40 подаровано Зоол. музею Київ. ун-ту, де вони нині й зберігаються). Крім того, колекції та збори К. знаходяться в Зоол. ін-ті РАН (С.-Петербург), краєзн. музеї м. Сарапул, Зоол. музеї ім. М. Щербака Нац. наук.-природн. музею НАНУ та ін. Описав низку таксонів комах. Заклав під­валини вивчення фауни комах та ін. груп тварин низки регіонів Європи та Азії.

Автор публіцист. статей, проз. творів та поезій у періодиці. Голова благодій. т-ва при Уржум. г-зії, де зібрав значні кошти для навч. бідних; оплатив навч. багатьом подругам своїх дочок. Пропагував збереження пам'яток природи. Упорядник ко­лекцій Зоол. музею С.-Пе­тер­бур. АН, Рос. ентомол. т-ва у С.-Петербурзі, організатор та збе­рігач Сарапул. земського му­зею та Музею Т-ва вивчення Прикам. краю.

Пр.: К познанию фауны моллюсков России // Зап. Император. АН. 1889. Т. 60, приложение № 7; Материалы для познания малакозоологической фауны России. Добавление. Список мол­люсков, собранных на Мангишлакском полуострове и в окрестностях г. Ташкента Н. С. Ивашинцевым // Там само. 1891. Т. 66, приложение № 10; Чешуекрылые Вятской губернии // Мат. к познанию фауны и флоры Рос. империи. 1909. Т. 9, отдел зоол.; Мате­риалы к познанию фауны чешуе­кры­лых Центральной Азии // Зап. Урал. об-ва любителей естествознания. 1910(1911). Т. 31; К сведениям о птицах южных уездов Вятской губернии // Там само. 1913. Т. 32; До фавни лускокрильців України. (Zur Lepidepterofauna der Ukra­ine) // Тр. Фіз.-мат. відділу УАН. 1926. Т. 4, вип. 2. Зб. пр. Зоол. музею. № 1.

Літ.: Круліковський Л. До фавни лу­­скокрильців України. (Zur Lepideptero­fauna der Ukraine). Передмова В. Карава­єва // Тр. Фіз.-мат. відділу УАН. 1926. Т. 4, вип. 2. Зб. пр. Зоол. музею. № 1; Шелюжко Л. А. Памяти Леонида Кон­стан­тиновича Круликовского: (К десятилетию кончины) // Рус. энтомол. обо­зрение. 1930. Т. 26(24), № 3–4; Хрони­ка // Тр. Зоол. музею [Київ. ун-ту]. 1941. Т. 1; [Біляшівський М. М., Розо­ра Ж. В.]. Зоологічний музей // Нариси історії біол. ф-ту. К., 2004.

М. М. Біляшівський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю