Добржанський Феодосій Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Добржанський Феодосій Григорович

ДОБРЖА́НСЬКИЙ Феодосій Григорович (12(25).01. 1900, м. Немирів, нині Вінн. обл. – 18. 12. 1975, м. Девіс, шт. Каліфорнія, США) – вчений-генетик. Проф. (1936), акад. АН США, Швейцарії, Данії, Бразилії. Закін. Київ. ун-т (1921). Працював викл. зоології агроном. ф-ту Київ. політех. ін-ту; від 1924 – у Ленінгр. ун-ті (нині С.-Петербург), де працював у лаб. Ю. Філіпченка. 1927 отримав стипендію Міжнар. освіт. фонду і виїхав до Нью-Йорка для стажування у лаб. Т. Морґана в Колумбій. ун-ті. Від 1928 (з перервою) – у Каліфорній. технол. ін-ті: від 1936 – проф. генетики, від 1971 – проф.-консультант; 1940–70 – проф., 1970–71 – засл. проф. Рокфеллер. ун-ту (Нью-Йорк). Засн. експерим. і популяц. генетики, спів-автор синтетич. теорії еволюції. Запропонував концепцію статевого розмноження і видоутворення; визначив роль природ. добору в процесах мікроеволюції; встановив, що різні види можуть містити ідентичні гени. Описав явище плейотропії; застосувавши транслокацію між другою і третьою хромосомами Dr. melanogaster, продемонстрував лінійне розташування генів у хромосомах; побудував перші цитол. карти 2-ї, 3-ї і 4-ї хромосом Dr. melanogaster. Пропагував у США досягнення вітчизн. генетики 20–30-х рр., зокрема за ред. Д. англ. мовою видано кн. «Факторы эволюции (Теория стабилизирующего отбора)» (Москва; Ленинград, 1946) І. Шмальгаузена, у його перекладі – праці С. Четверикова. Почес. д-р низки ун-тів США, Німеччини, Австралії, Італії та ін. країн. Голова Т-ва генетики США (1941), Амер. т-в природознавців (1950), зоологів (1963). Його праці перекладено франц., нім., італ., швед., араб. та ін. мовами.

Пр.: Genetics and the Origin of Species. New York, 1937; 1941; 1951; Heredity, Race and Society. New York, 1946; 1952; 1956 (співавт.); Evolution, Genetics and Man. New York, 1955; 1956; The Biological Basis of Human Freedom. New York, 1956; Mankind Evolving. New Haven, 1959; 1962; Heredity and the Nature of Man. New York, 1964; Genetic Diversity and Human Equality. New York, 1973.

Літ.: Essays in Evolution and Genetics in Honor of Theodosius Dobzhansky. New York, 1970; Голда Д. М. Ф. Г. Добржанський (до 90-річчя від дня народж.) // ЦГ. 1990. Т. 24, № 4; Конашев М. Б. Феодосий Григорьевич Добржанский и становление генетики в Ленинградском университете // Исследования по генетике. 1994. Вып. 11; Голда Д. М. Добржанський Феодосій Григорович // Генетика: Історія. Відкриття. Персоналії. Терміни. К., 2004.

Д. М. Голда


Покликання на статтю