Крупа Микола Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Крупа Микола Миколайович

КРУ́ПА Микола Миколайович (08. 10. 1948, с. Сіраківка Оваднів., нині Володимир-Волин. р-ну Волин. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2005). Закін. Львів. ун-т (1971). Працював у СКБ Ін-ту фізики АН УРСР (1974–83); в АТ «Марс» (1984–95; обидва – Київ); зав. лаб. відділ. цільової підготовки Київ. ун-ту при НАНУ (1995–98); від 1998 – в Ін-ті магнетизму НАНУ (Київ): від 2006 – зав. лаб. магніт. наноструктур. Наук. дослідження: взаємодія потуж. лазер. випромінювання з напівпровідниками та магніт. плівками, нелінійні методи керування лазер. пучками, системи і носії оптич. запису та оброблення інформації, модифікація структури й магніт. характеристик плівок за допомогою лазер. випромінювання, джерела випромінювання у терагерц. області спектру.

Пр.: Фотонное давление и перенос магнитного момента в многослойных наномерных пленках // ЖЭТФ. 2007. Т. 132, № 4; Терагерцовое излучение при экситонных переходах в кристалле CdS // Изв. вузов. Радиофизика. 2009. Т. 52, № 5–6; Спинзависимый ток и перемаг­ничивание нанопленок Tb22Co5Fe73/Pr6O11/Tb19Co5Fe76 в поле лазерного излучения // ЖЭТФ. 2009. Т. 135, № 5; Formation of the nanodots and change of the characteristics of thin magnetic films under laser irradiation // Current Applied Physics. 2010. Vol. 10, issue 1 (спів­авт.); Magnetic switching of magnetic nano­films and management spin current by pulse laser radiation // Magnetic Thin Films: Properties, Performance and Appli­ca­tion. New York, 2011.

С. А. Калькута


Покликання на статтю