Крупа Олексій Арсентійович — Енциклопедія Сучасної України

Крупа Олексій Арсентійович

КРУ́ПА Олексій Арсентійович (29. 09. 1930, с. Порадівка Васильків. р-ну, нині Київ. обл.) – хімік. Д-р тех. н. (1980), проф. (1982). Засл. діяч н. і т. України (1996). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1981, 1987). Закін. Київ. політех. ін-т (1955), де від 1972 й працював (нині Нац. тех. ун-т України «Ки­їв. політех. ін-т»): 1981–2005 – зав. каф. хім. технології кераміки та скла, 2006–07 – пров. н. с. цієї каф. 1955–63 – на підпр-вах пром-сті буд. матеріалів; 1965–72 – у НДІ буд. матеріалів і виробів (Київ). 1963–65 – кер. гру­пи рад. спеціалістів з надання допомоги у становленні буд. пром-сті у Монголії. Наук. дослідження: вивчення проблем фіз.-хім. поверхні силікат. матеріалів, зокрема природ. вулканіч. скла (перліту); розроблення прогресив. енерго- та ресурсоощад. технологій вироб-ва буд. матеріалів (зокрема з відходів), нових силікат. матеріалів зі заздалегідь заданим комплексом екс­плуатац. властивостей. Спільно з колегами створив високоякіс. сорбент для очищення акваторій від нафти і нафтопродуктів, спец. склокристаліч. матеріал, який не пропускає радіацію.

Пр.: Гидрофобный вспученный пер­лит. 1977; Физико-химические основы получения вспученных материалов из вулканического стекла. 1978; Теп­ло­вые процессы в технологии силикатов: Учеб. 1985; Комплексная переработка и использование перлитов. 1988; Химичес­кая технология керамических материалов: Учеб. 1990; Теплотехника, тепло­вые процессы и агрегаты в технологии тугоплавких неметаллических и си­ли­катных материалов: Учеб. 1993; Хімія та теплофізика скла: Навч. посіб. 2000 (усі – Київ, спів­авт.).

М. М. Бесхмельніцина


Покликання на статтю