Крупаткін Яків Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Крупаткін Яків Борисович

КРУПА́ТКІН Яків Борисович (15. 09. 1923, Харків – 2002, м. Балтімор, шт. Ме­ріленд, США) – мовознавець. Д-р філол. н. (1966), проф. (1966). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Харків. пед. ін-т іноз. мов (1949). Відтоді працював у Харків. ун-ті; 1961–82 – зав., 1982–93 – проф. каф. іноз. мов Севастоп. прила­добуд. ін-ту. Наук. дослідження: істор. фонологія герман. мов, ме­тодика викладання іноз. мов для студентів неспец. ф-тів. Автор навч. посібника «Читайте англий­ские научные тексты: Курс для начинающих» (Москва, 1991).

Пр.: Назализованные гласные в исто­рии древнеанглийского языка // ВЯ. 1964. № 6; Фонологический вариант фонемы и несмыслоразличительные оппозиции // Там само. 1971. № 3; Фор­мально-структурное описание язы­ковых групп (фраз) // Там само. 1984. № 3; Смысловые отношения между предложениями и классификация английских микротекстов // Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и языка. 1990. Т. 49, № 4; LSP from the start: grading of grammar in beginning reading: vocabulary, prob­lem solving, visual reading // UNESCO ALSED – LSP Newsletter. Copenhagen, 1992. № 1.

. І. Трощенко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
. І. Трощенко . Крупаткін Яків Борисович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2241 (дата звернення: 17.09.2021)