Добротворський Сергій Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Добротворський Сергій Семенович

ДОБРОТВО́РСЬКИЙ Сергій Семенович (31. 07. 1950, с. Кримське Слов'яносерб. р-ну Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – матеріалознавець. Канд. фіз.-мат. н. (1984), д-р тех. н. (1996), проф. (2000). Закін. Харків. авіац. ін-т (1975), де відтоді й працював; від 1986 – у Нац. тех. ун-ті «Харків. політех. ін-т»: від 1996 – проф. каф. технології машинобудування та металорізал. верстатів. Наук. дослідження: фізика низькотемператур. плазми; радіац. стійкість матеріалів; комбінов. фіз.-тех. методи обробки та шліфування.

Пр.: Особенности правки шлифовальных кругов в условиях ГПС // Вопр. оборон. техники. Москва, 1989. Вып. 5, сер. 2; Das mitlere quadratische Rauheits-intervall zur funktiosbezogenen Beurteilung der Oberflache // Electrotechnik und Informationstechnik. 1996. № 4; Исследование лазерного воздействия на поверхность алмазных шлифовальных кругов на металлических связках // СМ. 1999. № 5; Интеграция метода лазерной правки в структуру интегрированной проектно-производственной системы механо- обработки // Вісн. Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». 2003. Вип. 16 (усі – у співавт.).

Г. І. Костюк


Покликання на статтю