Дубняк Кость Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Дубняк Кость Володимирович

ДУБНЯ́К Кость Володимирович (15(27). 05. 1890, м. Миргород, нині Полтав. обл. – ?) – географ, краєзнавець, бібліограф. Навч. у Полтав. духов. семінарії, на гімназій. курсах Лазарев. ін-ту сх. мов у Москві, на екон. ф-ті Моск. комеpц. ін-ту (1908–09, виключ. за активну діяльність у громад. орг-ціях). Закін. природн. відділ фіз.-мат. ф-ту Харків. ун-ту (1914). Учителював на Полтавщині; за сумісн. викладав у кооп., садівн. і с.-г. технікумах Полтави. 1919–26 – лектор Полтав. ІНО. Очолював 1921–22 редакц. відділ Полтав. губерн. відділу Держ. вид-ва України, від 1922 – бібліогр. комісію с.-г. наук. ком-ту при Нар. комісаріаті зовн. справ Раднаркому УРСР. Від 1924 – у Харків. ІНО (проф.), Комуніст. ун-ті ім. Артема. Постій. чл. Укр. ком-ту краєзнавства (від 1925), співроб. геогр. секції Ін-ту укр. наук. мови ВУАН (від 1927). Від 1927 обіймав вищі адм. посади в Укр. НДІ географії та картографії (Харків), з ліквідацією якого 1934 репресований. Подальша доля невідома. Розробляв питання теорії і методики географії, краєзнавства, понятійно-категоріал. апарат геогр. науки, укладав бібліографію літ-ри з природознавства.

Пр.: До декоративної флори околиць м. Миргорода на Полтавщині // УБОЖ. 1922. Т. 2; Бібліографічно-бібліотечна праця Сільськогосподарського наукового комітету України // Нова книга. Х., 1925. Ч. 4–6; Матеріали сільськогосподарської бібліографії України. Х., 1925. Т. 1, вип. 1; Вивчення продуктивних сил і краєзнавство // Краєзнавство. 1927. № 1; Районування й краєзнавство // Там само. № 2; Сільське господарство (Бібліогр. огляд за 1926 р.) // Україна: Наук. трьохмісячник українознавства. К., 1927. Кн. 4; Досягнення української науки в галузі бібліографії, зокрема природознавчої // Вісн. природознавства. 1927. № 5–6; Про назви «Асканія Нова» та «Чаплі» // Там само. 1928. № 2.

Літ.: Бездрабко В. Дубняк Кость Володимирович // Укр. журналістика в іменах. Л., 1999. Вип. 6.

ДА: ЦДАВО України. Ф. 166, оп. 7, с. 639; Оп. 12, с. 2330.

І. К. Журавльова

Статтю оновлено: 2008

Покликання на статтю
І. К. Журавльова . Дубняк Кость Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=22554 (дата звернення: 22.06.2021)