Крупський Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Крупський Олександр Іванович

КРУ́ПСЬКИЙ Олександр Іванович (25. 12(06. 01). 1875, Балт. пов. Поділ. губ. – 1943, Москва) – акушер-гінеколог. Д-р медицини (1920), проф. Закін. Юр'єв. ун-т (нині Тарту, Естонія, 1919). Під час навч. брав участь у перших зборах ЦР як депутат від Крон­штадт. флоту та т-ва «Просвіта», був чл. дообраної ЦР. Співзасн. Всеукр. спілки лікарів, кер. Мін-ва нар. здоров'я й опікування УНР. Від 1919 – у Київ. мед. ін-ті (з пе­рервою): приват-доц., 1930–37 – зав. каф. акушерства та гі­некології, організував біохім. лаб. для дослідж. гормонів; 1929 – зав. каф. акушерства та гінекології Одес. мед. ін-ту. Чл. Мед. секції ВУАН (1929), заст. голови Мед. секції Одес. наук. т-ва при ВУАН. Автор перших праць з аку­шерства й гінекології укр. мовою. 1937 заарешт. Згодом звільн. із забороною проживання в Україні. Працював у Воронез. ін-ті ма­те­ринства та дитинства, проф. акушер.-гінекол. клініки Воронез. мед. ін-ту (РФ). Обстоював необхідність забезпечення курорт. лікуванням селян; організував на курорті м. Миргород (нині Полтав. обл.) гінекол. кабінет. Вивчав проблеми знеболювання пологів, доводив доцільність йо­го застосування. За ред. К. видано підручник «Оперативне аку­шерство» (К., 1934) та кн. «Знеболювання родів» (К., 1936; рос. мовою – Д., 1936).

Пр.: Випадок пологів при еклампсії близнятами з зачепленням головки од­нієї дитини за головку другої // Укр. мед. вісті. 1925. № 1; Аборт, лихі наслідки від нього та як їм запобігти. К., 1928; Пер­вые 500 родов, обезболенных при помощи веселящего газа и газо-воздуш­ной аналгезии (N2O) // АГ. 1940. № 4; Диффузные послеродовые и после­абор­товые перитониты // Сов. медици­на. 1945. № 10–11.

Літ.: Ганіткевич Я. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи: Біогр. нариси та біб­ліографія. 2002; Ганіткевич Я., Пундій П. Українські лікарі: Біобібліогр. довід. Кн. 3. Учасники національно-визвольної боротьби й українського державо­творення, репресовані та реабілітовані лікарі України. 2008 (обидві – Львів).

Я. В. Ганіткевич


Покликання на статтю