Крупський Юрій Зіновійович — Енциклопедія Сучасної України

Крупський Юрій Зіновійович

КРУ́ПСЬКИЙ Юрій Зіновійович (01. 06. 1941, с. Вовче Турків. р-ну Львів. обл.) – геолог. Д-р геол. н. (2000). Закін. Львів. політех. ін-т (1962). Працював 1962–75 у Пасічнян. конторі буріння (Надвірнян. р-н Івано-Фр. обл.); 1975–81 – у Іва­но-Фр. ін-ті нафти і газу; 1981–86 – гол. геолог Калус. нафтогазорозв. експедиції глибокого буріння, 1986–2003 – гол. геолог підпр-ва «Західукргеологія» Нац. акц. компанії «Надра України»; від 2005 – гол. н. с. НДІ нафтогаз. пром-сті Нац. акц. ком­панії «Нафтогаз України» (Київ). 2001–11 – проф. кафедр корис. копалин, істор. гео­логії, екол. та інж. геології і гідрогеології Львів. ун-ту. Брав без­посе­ред­ню участь у відкритті бл. 30 родовищ нафти і газу в Зх. нафтогазонос. регіоні України і 4-х в Уренгої (РФ). Вивчає проблемні питання геодинаміч. роз­витку складчастопокрив. струк­тури Карпат, Передкарп. і Закарп. прогинів, Волино-Поділля, а також їх нафтогазоносності, перспективи подальших напря­мів геол.-розв. робіт у цих регіонах.

Пр.: Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. К., 2001; Теоретичні основи нетрадиційних геологічних методів пошуку вуг­леводнів. К., 2001 (спів­авт.); Дослід­жен­ня сучасної геодинаміки Українських Карпат. К., 2005 (спів­авт.); Геологія та екологія видобутку нафти і газу. Л., 2010.

А. В. Побережський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
А. В. Побережський . Крупський Юрій Зіновійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2271 (дата звернення: 22.10.2021)