Бабаєв Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Бабаєв Володимир Миколайович

БАБА́ЄВ Володимир Миколайович (10. 01. 1952, Харків) – фахівець у галузях будівництва та державного управління. Канд. тех. н. (2000), д-р н. з держ. упр. (2005), проф. (2005). Держ. премія України в галузі арх-ри (1999). Орден «За заслуги» 3-го (2004) та 2-го (2007) ступ. Закін. Харків. інж.-буд. ін-т (1975). Працював 1975–76, 1978–84 та 1991–95 на Харків. домобуд. комбінаті № 1, пройшов шлях від майстра зміни формувал. цеху до 1-го заст. ген. дир. 1984–89 – інструктор, зав. відділу буд-ва та комунал. госп-ва, заст. зав. соц.-екон. відділу Харків. міськкому, 1989–91 – інспектор обкому КПУ. 1995–98 – нач. Гол. упр. містобудування та арх-ри Харків. міськради, заст. міського голови з питань діяльності виконав. органів ради, 1998 – 2005 – 1-й заст. міського голови з питань діяльності виконав. органів ради. Від 2005 – 1-й заст. голови Харків. облдержадміністрації. Запропонував нові технол., тех. та організаційні рішення щодо підвищення ефективності ремонтно-відновлювал. робіт у каналізац. колекторах із застосуванням монолітно-пресованого бетону; методи підвищення ефективності упр. великими містами.

Пр.: Проблеми формування особистості лідера. 2000 (співавт.); Психодіагностика в муніципальній кадровій політиці. 2003 (співавт.); Підвищення ефективності місцевого самоврядування в Харкові на основі науково-технічного, соціально-економічного і кадрового потенціалу міста. 2003 (співавт.); Управління міським господарством: теоретичні та прикладні аспекти. 2004; Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія). 2006 (співавт.; усі – Харків).

А. І. Шушківський

Статтю оновлено: 2008

Покликання на статтю
А. І. Шушківський . Бабаєв Володимир Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=22794 (дата звернення: 19.10.2021)