Круть Володимир Маркіянович — Енциклопедія Сучасної України

Круть Володимир Маркіянович

КРУТЬ Володимир Маркіянович (09. 07. 1931, с. Перещепине, нині смт Новомоск. р-ну Дніпроп. обл. – 22. 10. 2009, смт Чабани Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.) – фахівець у галузі землеробства. Д-р с.-г. н. (1977), проф. (1987), акад. УААН (1990). Засл. діяч н. і т. України (1991). Премія РМ СРСР (1978). Держ. нагороди СРСР. Закін. Дніпроп. с.-г. ін-т (1954). Працював агрономом в Алтай. краї (РФ) і Дніпроп. обл. Від 1958 – у ВНДІ кукурудзи (нині Ін-т зерн. госп-ва НААНУ, Дніпропетровськ): заст. дир. з наук. роботи (1962–63), дир. (1963–69) Генічес. дослід. станції при Ін-ті (смт Новоолексіївка Хер­сон. обл.), заст. дир. з наук. робо­ти (1969–73), зав. лаб. обро­бітку ґрунту (1973–83); заст. го­лови Президії Пд. відділ. ВАСГНІЛ (1983–90), віце-президент (1990–96) і радник президента (від 1996) УААН. Досліджував проблеми підвищення продуктивності й стій­кості землеробства степ. зо­ни України. Під його кер-вом об­ґрунтовано системи і технології осн. обробітку ґрунту в сівозмінах, принципи мінімалізації обробітку чорнозем. ґрунтів, нові методол. підходи до інтенсифікації зерн. госп-ва. Співавтор праці «Повышение эффек­тивно­сти и устойчивости земледелия на Украине и в Молдавии» (1981), а також розділів у кн. «Пшеница» (1977) та «Зернові культури» (1985; усі – Київ).

Ю. М. Пащенко


Покликання на статтю