ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Круть Олександр Анатолійович

КРУТЬ Олександр Анатолійович (02. 08. 1951, с. Запсілля Миропіл. р-ну Сум. обл.) – фахівець у галузі вугільної промисловості. Доктор технічних наук (2012). Закін. Донец. політех. інститут (1973). Працю­вав в Інституті гірн. механіки та тех. кібернетики (Донецьк, 1973–77); Міністерстві вугіл. промисловості УРСР (1977–85); Упр. справами РМ УРСР (1986–91); на кер. посадах в ор­ганах держ. влади України (1992–2012); від 2012 – гол. н. с. відді­лу енерготехнол. використання твер­дого палива Інституту вугіл. енер­готехнологій НАНУ (Київ). Основний напрям наукових досліджень – розроблення технологій підготовки твердого палива, зокрема ка­м’яного вугілля з високим вмістом натрію та хлору, для спалю­вання в енергет. та теплофікац. котлах. Встановив залежність гранично можливої масової кон­центрації водовугіл. суспензії від густини фаз, насип. пористості й виходу легких речовин з вихід. вугілля.

Пр.: Водовугільне паливо. К., 2002; Гідравлічний транспорт твердих матеріалів. Д., 2010 (співавтор); Технология водоугольного топлива. Д., 2011 (спів­авт.); Водовугільна суспензія з позиції теорії агрегативної стійкості ліофобних дисперсних систем // Доп. НАНУ. 2013. № 5 (співавтор); Водовугільне паливо: стан проблеми і перспективи ви­користання // Вісн. НАНУ. 2013. № 8 (спів­авт.); Исследование технологи при­готовления водоугольного топлива с предварительным смешением исход­ных компонентов // Енергетика та елек­трифікація. 2014. №1(365).

В. Г. Шевченко

Основні праці

Водовугільне паливо. К., 2002; Гідравлічний транспорт твердих матеріалів. Д., 2010 (співавтор); Технология водоугольного топлива. Д., 2011 (спів­авт.); Водовугільна суспензія з позиції теорії агрегативної стійкості ліофобних дисперсних систем // Доп. НАНУ. 2013. № 5 (співавтор); Водовугільне паливо: стан проблеми і перспективи ви­користання // Вісн. НАНУ. 2013. № 8 (спів­авт.); Исследование технологи при­готовления водоугольного топлива с предварительным смешением исход­ных компонентов // Енергетика та елек­трифікація. 2014. №1(365).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Круть Олександр Анатолійович / В. Г. Шевченко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-2304

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

2304

Схожі статті

Котенджі
Людина  |  Том 15 | 2014
В. І. Ладика
Мельник
Людина  |  Том 20 | 2018
М. Г. Лабінський
Мамут
Людина  | Том 19 | 2018
Ґ. Бекірова

Нагору