Ванін Віктор Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Ванін Віктор Антонович

ВА́НІН Віктор Антонович (06. 08. 1952, с. Артільне Лозів. р-ну Харків. обл.) – математик. Д-р тех. н. (2006). Закін. Харків. ун-т (1978). Від 1980 (з перервою) працює в Ін-ті проблем машинобудування НАНУ (Харків): від 2002 – пров. н. с. 1997–2002 – зав. каф. математики Харків. ін-ту льотчиків. Осн. напрям наук. дослідж. – побудова різницевих схем та їх застосування в задачах аерогідродинаміки енергомашин (турбомашини, компресори) й електродинаміки.

Пр.: Монотонизация разностных схем повышенного порядка аппроксимации // Нелиней. краевые задачи матем. физики и их приложения: Сб. науч. тр. К., 1999; Диффракция нестационарной электромагнитной волны на бипериодической решетке // РиР. 2004. Т. 9, № 4 (співавт.); Вычислительные алгоритмы повышенного порядка слабой аппроксимации для задач газовой динамики // Вісті Академії інж. наук України. Машинобудування та прогресивні технології. 2007. № 3(33).

Н. М. Курська


Покликання на статтю