Давоський міжнародний економічний форум — Енциклопедія Сучасної України

Давоський міжнародний економічний форум

ДАВО́СЬКИЙ МІЖНАРО́ДНИЙ ЕКОНОМІ́ЧНИЙ ФО́РУМ – незалежна міжнародна неурядова організація. Ін. назва – Всесвіт. екон. форум (ВЕФ). Створ. 1971 у Женеві як неприбутк. орг-ція (за законодавством Швейцарії) для залучення світ. лідерів до обговорення довготермінових тенденцій і перспектив соц.-екон. розвитку, пошуку шляхів вирішення глобал., регіон. та індустр. проблем, сприяння розвитку контактів між керівниками держав і урядів, бізнесменами та науковцями. В основу покладений принцип: екон. прогрес без соц. розвитку не може бути стійким, а соц. прогрес без екон. розвитку є недосяжним. Засн. і президент – К. Шваб. Нині чл. ВЕФ є понад 1000 провід. компаній світу, серед них – відома укр. компанія СКМ (System Capital Management). Делегації України постійно беруть участь у роботі ВЕФ від січня 1992, коли там відбулося представлення нових незалеж. держав, що утворилися після розпаду СРСР. Відтоді на ВЕФ досягнуто домовленості про вступ України до МВФ; розпочаті переговори щодо вступу до СОТ (1995); велися переговори про умови сплати зовн. боргу, залучення іноз. інвестицій, розбудови транспорт. комунікацій, фінансування закриття ЧАЕС тощо. Діяльність ВЕФ спрямована на посилення впливу великого бізнесу на екон. розвиток і соц. прогрес, оскільки великий бізнес є генератором нових технологій, товарів та послуг; його компетенція достатня для підвищення ефективності програм екон. розвитку; транснац. корпорації відіграють важливу роль у впровадженні антикорупцій. практики у країнах зі слабким регулятор. потенціалом. Для практич. реалізації цих ідей організований Центр громадсько-приват. партнерства. У щоріч. форумах, які традиц. проводять наприкінці січня – на поч. лютого у швейцар. гірському курорт. м-ку Давос, беруть участь глави держав та урядів, відомі політики, керівники компаній-чл. ВЕФ, а також фірм, що мають великі обсяги вироб-ва і торг. обігу, представники банків. кіл, міжнар. орг-цій, ЗМІ. Під час неформал. обміну думками учасники шукають шляхи вирішення глобал. проблем сучасності. Крім щоріч. форумів ВЕФ, у Давосі проводять регіон. та нац. екон. форуми в окремих країнах. Серед вагомих результатів функціонування ВЕФ – визначення спіл. політ. цілей країн «Великої вісімки», враховані у фінал. комюніке її щоріч. самітів, а також започаткування низки політ. й екон. ініціатив, зокрема щодо поч. ділового партнерства країн Заходу з Китаєм (1979), мирова угода («Давоська декларація») між Грецією і Туреччиною (1988), об'єднання Німеччини (1989). Проведення ВЕФ супроводжують акції протесту представників руху антиглобалістів, який виник у серед. 1990-х рр. та спрямований проти процесів глобалізації, домінування транснац. корпорацій і Всесвіт. торг. орг-ції у світ. економіці, забруднення довкілля, поглиблення розриву в екон. розвитку найбагатших країн та ін. світу.

Літ.: Гелд Д., Мак-Грю Е. Ґлобалізація / Антиґлобалізація / Пер. з англ. К., 2004; Денчев К. Феномен антиглобализма. Москва, 2005.

В. В. Зимовець


Покликання на статтю