Давтян Оганес Карапетович — Енциклопедія Сучасної України

Давтян Оганес Карапетович

ДАВТЯ́Н Оганес Карапетович (15. 04. 1911, с. Дузкенд Єреван. губ., нині с. Ахурян, Вірменія – 28. 12. 1990, Єреван) – фахівець у галузі фізичної хімії, електрохімії та фундаментальної фізики. Д-р тех. н. (1945), проф. (1953). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Моск. ун-т (1936). Працював 1939–46 у Моск. енергет. ін-ті. 1946–53 – зав. лаб. фіз. хімії при АН Вірм. РСР; 1953–68 – зав. каф. фіз. хімії і н.-д. лаб. палив. елементів Одес. ун-ту; 1968–71 – зав. відділу електрохім. енергетики (засн.) ВНДІ комплекс. електромашинобудування (Єреван); від 1971 – проф. Єреван. ун-ту. Виявив, що оксидні елементи лантану, кобальту, нікелю, титану здатні забезпечити достатню каталітичну активність поверхні електродів в окиснюв.-відновлюв. процесах, які відбуваються в електрохім. генераторах. Розробив технологію створення палив. елементів і електрохім. генераторів з електродами з благород. металів, новий тип біполяр. акумуляторів та ін. джерел енергії. Вивів нові рівняння інерціально-гравітац. поля.

Пр.: Проблема непосредственного превращения химической энергии топлива в электрическую. Москва, 1947; Квантовая химия: Курс лекций. Москва, 1962; Theory of gravitational-inertial field of Universe // Annalen der Physik. 1978. Bd. 35, № 2, 4; 1979. Bd. 36, № 3; Кинетика и катализ химических и электродных процессов. Ереван, 1984; Теория инерциального поля и квантовой корреляции. Ереван, 1987 (співавт.); Теория фундаментального поля. Ереван, 1995.

Літ.: Карамян Г. Г. Оганес Карапетович Давтян: Краткие биогр. сведения и обзор науч. трудов (К 90-летию). Ереван, 2001; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

М. О. Подрєзова, О. М. Айвазян


Покликання на статтю