Даїн Борис Якович — Енциклопедія Сучасної України

Даїн Борис Якович

ДА́ЇН Борис Якович (30. 09(13. 10). 1900, Черкаси – 05. 11. 1973, Київ) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1943), проф. (1945). Держ. нагороди СРСР. Закін. Катеринослав. ІНО (1926, нині Дніпропетровськ). 1929–72 – в Ін-ті фіз. хімії АН УРСР (Дніпропетровськ, від 1944 – у Києві): ст. н. с., 1934–71 – засн. і зав. відділу фотохімії. Очолював каф. неорган. хімії Дніпроп. хім.-технол. (1930–41) і Київ. мед. (1944–53) ін-тів. Засн. вітчизн. фотохім. школи. Розробив комплексні проблеми фотохімії та фотосинтезу. Вивчаючи поведінку гідратов. іонів перехід. металів під дією світла, започаткував концепцію фотоперенесення електрона. Під його кер-вом організовано першу в Україні лаб. радіац. хімії (1957).

Пр.: Фотохимические реакции в растворах электролитов // УХ. 1946. Т. 15, № 5; Элементарные процессы окисления-восстановления в растворах электролитов // 20 лет Ин-та физ. химии АН УССР. К., 1950; Фотохимия железосодержащих производных хлорофилла и вопрос о роли внутрикомплексного механизма активации в фотосинтезе // Проблемы фотосинтеза. Москва, 1959 (співавт.); О фотохимическом восстановлении хлорного железа в ароматических углеводородах // Докл. АН СССР. 1961. Т. 138, № 1 (співавт.); Фотохимическое окисление дифениламина // ЖФХ. 1964. Т. 38, № 12.

Й. Й. Ділунг


Покликання на статтю