Кратко Мирослав Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кратко Мирослав Іванович

КРАТКО́ Мирослав Іванович (22. 08. 1936, с. Стоянів, нині Радехів. р-ну Львів. обл. – 19. 02. 2018, Луцьк) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1993), проф. (1992). Премія ім. С. Лебедєва АН УРСР (1985). Закін. Львів. по­­літех. ін-т (1958). Працював в Ін-ті математики Сибір. відділ. АН СРСР (м. Новосибірськ, РФ, 1959–69); ст. н. с. Ін-тів кібернетики (1969–74) та математики (1974–91) АН УРСР (обидва – Київ); деканом природн. ф-ту Києво-Могилян. академії (1991–92); нач. упр. ВАК України (Київ, 1992–96); у Волин. ун-ті (1997–2003): від 1999 – зав. каф. приклад. математики і декан матем. ф-ту, від 2000 – проректор з наук. роботи; зав. каф. менеджменту Волин. ін-ту економіки та менеджменту (2005–08); від 2009 – зав. каф. управлін. діяльності Волин. ін-ту післядиплом. пед. освіти (усі – Луцьк). Наук. дослідж. присвяч. питанням дискрет. математики, зокрема теоріям алгоритмів, автоматів та інформ. мереж. Співавтор «Англійсько-українського словника (математика та кібернетика)» (К., 2010).

Пр.: Алгоритмическая неразрешимость проблемы распознавания пол­­ноты для конечных автоматов // Докл. АН СССР. 1964. Т. 155, № 1; Фор­­маль­ные исчисления Поста и конечные ав­­томаты // Пробл. кибернетики. 1966. Вып. 17; On characteristic sets of a sys­­tem of equivalence relations // Collo­­quium mathematicum. 1988. Vol. 55, № 1; Володимир Вернадський: Нарис. К., 2007; Він пізнав істину: Біогр. нарис про М. Гу­­лака. Лц., 2010 (спів­авт.).

Літ.: Професори Волинського націо­нального університету ім. Лесі Українки. Лц., 2010.

М. О. Сташенко


Покликання на статтю