Краюшкін Владилен Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Краюшкін Владилен Олексійович

КРАЮ́ШКІН Владилен Олексійович (15. 01. 1929, м. Батумі, Грузія) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1972), проф. (2008). Держ. премія Укра­їни в галузі н. і т. (1992). Закін. Львів. політех. ін-т (1953). Працював 1956–66 в Ін-ті геології і геохімії горючих копалин АН УРСР (Львів); 1966–68 – в Ін-ті геол. наук Мін-ва геології СРСР (Мінськ); 1968–81 – зав. лаб. по­шук. і розвідувал. геології ін-ту «УкрНДПнафта»; від 1981 – в Ін-ті геол. наук НАНУ (обидва – Київ): 1981–82 – зав. лаб. мігра­ції нафти та газу, 1982–95 – зав. відділу геології та генезису нафт. і газових родовищ, від 1995 – зав. лаб. генезису нафти. Наук. дослідж. у галузі генезису, міграції і акумуляції нафти та газо­конденсату.

Пр.: Теоретические проблемы миграции и аккумуляции нефти и природ­ного газа. Москва, 1965; Геологические критерии поисков новых объектов на нефть и газ на территории Украины. К., 1977 (спів­авт.); Условия образования и закономерности размещения залежей нефти и газа. К., 1983 (спів­авт.); Абиогенно-мантийный генезис нефти. К., 1984; Criticism of the Plate Tectonics Theory. Atheny, 1990; Deep-seated abio­genic origin of petroleum: From geological assessment to physical theory // Revi­ews of Geophysics. 2010. Vol. 48, № 1 (спів­авт.).

Літ.: Владилен Алексеевич Краюшкин (к 80-летию со дня рожд.) // Геология и полез. ископаемые Мирового океана. 2009. № 1.

А. Я. Радзивілл

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
А. Я. Радзивілл . Краюшкін Владилен Олексійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2371 (дата звернення: 17.10.2021)