Дворкін Леонід Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Дворкін Леонід Йосипович

ДВО́РКІН Леонід Йосипович (11. 01. 1940, с. Паричі Гомел. обл., Білорусь) – матеріалознавець. Батько О. Дворкіна. Д-р тех. н. (1985), проф. (1985). Засл. діяч н. і т. України (1992). Закін. Білорус. політех. ін-т (1962). Працював 1962–67 у Сибір. НДІ цемент. пром-сті (м. Красноярськ, РФ); від 1967 – у Нац. ун-ті водного госп-ва та природокористування (Рівне): від 1985 – зав. каф. технології буд. виробів і матеріалознавства. Наук. дослідж. у галузі хімії та технології цементів і бетонів, ресурсозбереження в буд-ві та технології буд. матеріалів, застосування пром. відходів у вироб-ві буд. матеріалів.

Пр.: Оптимальное проектирование составов бетона. Л., 1981; Снижение расхода цемента и топлива в производстве сборного железобетона. К., 1985; Строительные материалы из отходов промышленности. К., 1989 (співавт.); Эффективные цементно-зольные бетоны. Р., 1998 (співавт.); Проектирование составов бетона с заданными свойствами. Р., 1999 (співавт.); Строительное материаловедение: Учеб. пособ. Дн., 2004 (співавт.); Технологія полімерних будівельних матеріалів: Підруч. Р., 2004 (співавт.); Основы бетоноведения. С.-Петербург, 2006 (співавт.).

В. Л. Шестаков

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
В. Л. Шестаков . Дворкін Леонід Йосипович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=23792 (дата звернення: 25.10.2021)