Дворкін Олег Леонідович — Енциклопедія Сучасної України

Дворкін Олег Леонідович

ДВО́РКІН Олег Леонідович (14. 10. 1970, Рівне) – фахівець у галузі технології будівельних матеріалів. Син Л. Дворкіна. Д-р тех. н. (2006). Закін. Укр. ін-т інж. водного госп-ва (Рівне, 1992), де й працює (нині Нац. ун-т водного госп-ва і природокористування): від 2001 – доц., від 2006 – проф. каф. технології буд. виробів і матеріалознавства. Наук. праці присвяч. технології бетонів і ресурсозбереженню у вироб-ві буд. матеріалів.

Пр.: Проектування складів бетону із заданими властивостями: Навч. посіб. Р., 2000 (співавт.); Многопараметрическое проектирование составов бетона. Р., 2001; Будівельне матеріалознавство: Курс лекцій і практикум. Р., 2002 (співавт.); Проектирование составов бетона (основы теории и методологии). Р., 2003; Основы теории и методологии многопараметрического проектирования составов бетона. Дн., 2006 (співавт.); Основы бетоноведения. С.-Петербург, 2006 (співавт.).

А. В. Крива

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
А. В. Крива . Дворкін Олег Леонідович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=23793 (дата звернення: 25.10.2021)