Крейда Микола Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Крейда Микола Олександрович

КРЕ́ЙДА Микола Олександрович (14. 06. 1929, м. Майкоп, нині Адигея, РФ) – ґрунто­знавець. Д-р геогр. н. (1972), проф. (1973). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Пе­тербург, 1953), де й працював 1959–61. Відтоді – зав. каф. ґрунтознавства і агрохімії Далекосхід. ун-ту (м. Владиво­сток, РФ); 1976–93 – зав. каф. меліорації і ґрунтознавства Одес. аграр. ун-ту. Від 1993 мешкає у США. Вивчає географію, генезис, питання класифікації бурих ліс. ґрунтів; вплив зрошення на властивості чорноземів, зокрема у межах Одес. обл. До­­сліджував ландшафти і ґрунти Крайньої Півночі Європ. частини СРСР, Далекого Сходу та Примор. краю.

Пр.: К технологии полива озимой пшеницы на южных черноземах // Сб. науч. тр. Одес. с.-х. ин-та. 1980; Влияние орошения на физические свойства южных черноземов Одесской об­­ласти // Почвоведение. 1983. № 10 (спів­­­авт.); О возможности мелиорации и сельскохозяйственного использования лиманных и морских грунтов // Там само. 1985. № 7 (спів­авт.); Влияние орошения промышленными и городскими сточными водами на плодородие черноземов южных // Биология и агротехника полевых культур в условиях интенсив. с.-х. произ-ва. О., 1989 (спів­авт.).

В. І. Михайлюк


Покликання на статтю