Джемелінський Віталій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Джемелінський Віталій Васильович

ДЖЕМЕЛІ́НСЬКИЙ Віталій Васильович (05. 08. 1937, с. Кропивна Золотоніс. р-ну Полтав., нині Черкас. обл.) – матеріалознавець. Канд. тех. н. (1970), проф. (1995). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. політех. ін-т (1964), де відтоді й працює (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): 1984–87 – проректор з навч. роботи, 1987–90 – дир. Міжгалуз. ін-ту підвищення кваліфікації кадрів з нових напрямів розвитку техніки та технології – проректор, 1990–93 – дир., від 1993 – наук. кер. Наук.-інж. центру фініш. технологій «Квалітет», від 1990 – проф. каф. лазер. технології, конструювання машин і матеріалознавства; водночас 1970–84 – зав. відділу науки та навч. закладів Київ. міськкому КП(б)У. Наук. діяльність пов’язана з розробленням технол. процесів очистки, дезактивації, підготовки поверхонь для нанесення покриттів високопродуктив. механіз. методами, нових матеріалів і композиц. компаундів робочих середовищ фініш. обробки деталей.

Пр.: Свойства элементов: Справоч. Т. 1–2. Москва, 1976 (співавт.); Технологія очисного та зачисного оброблення заготовок: Навч. посіб. К., 1992; Віброабразивні та відцентрові методи оброблення заготовок: Навч. посіб. К., 1993; Спосіб вібраційної обробки з нанесенням покриття // Наук. вісті Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». 2002. № 2; Формирование композиционного покрытия на металлических поверхностях в условиях трения с проскальзыванием и низкочастотных колебаний // Вопросы вибрацион. технологии: Межведомствен. сб. науч. тр. Ростов-на-Дону, 2006.

В. С. Коваленко

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
В. С. Коваленко . Джемелінський Віталій Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=23963 (дата звернення: 19.05.2021)