Джойс Джеймс — Енциклопедія Сучасної України

Джойс Джеймс

ДЖОЙС Джеймс (Joyce James; 02. 02. 1882, Ретґер, передмістя Дубліна – 13. 01. 1941, Цюрих) – ірландський письменник. За-кін. Дублін. ун-т (1902). У 1904 залишив Ірландію, мешкав у м. Трієст (Італія, 1907–15), Цюрих (1915–19, 1940–41), Париж (1920–39). Писав англ. мовою. Дебютував зб. лір. віршів «Chamber Music» («Камерна музика», 1907). Своєрід. внеском у розвиток ірланд. літ-ри стала зб. новел «Dubliners» («Дублінці», 1903–05; вид. 1914), у якій Дж., відмовившись від оцінок, з елементами гумору й лірики, відтворив протистояння городян різноманіт. життєвим обставинам. Духовне формування особистості – у центрі частково автобіогр. роману «A Portrait of the Artist as a Young Man» (1916; укр. перекл. окремих розділів – «Портрет митця замолоду» // «Всесвіт», 1975, № 6). У романі «Ulysses» («Улісс», 1922) для викриття малозмістовності людського буття широко використав метод «потоку свідомості», помітно вплинувши на розвиток модер. літ-ри 20 ст. Захоплення Дж. формал. експериментами, міфол. паралелями виразно позначилося і на незакінч. романі «Finnegans Wake» («Поминки по Фіннеґану», 1939), в якому подано історію людства у ґротескно-алегор. формі. Перші переклади укр. мовою оповідань Дж. з’явилися у періодиці кін. 20-х рр., тоді ж у колах укр. літераторів став відомим і роман «Улісс». Інтерес до твор. пошуків Дж. виявляв Ю. Яновський. 1934 у Львові вийшла кн. Дарії Віконської «Джеймс Джойс: Тайна його мистецького обличчя», де подано і переклади уривків творів Дж. Окремі його твори укр. мовою переклали також О. Терех, В. Коротич, Я. Стельмах, Ю. Лісняк, В. Коптілов, Р. Доценко, Е. Гончаренко та ін.

Тв.: укр. перекл. – Улісс. Уривки з роману. [Вірші] // Всесвіт. 1966. № 5; Евелін. Пансіон // Вітчизна. 1972. № 5; Я чую, як брязкає зброя вночі на березі моря… // Всесвіт. 1980. № 2; Над морем. Фонтана // Поклик. К., 1984; Евеліна // Всесвіт. 2000. № 5–6; Зустріч. Земля // Там само. 2002. № 5–6.

Літ.: Лейтес А. Джемс Джойс // Культура і побут. 1927, 23 лип.; Рудницький М. Апокаліпса буденщини // Назустріч. 1934. № 15; R. Ellmann. James Joyce. Oxford, 1982; Влодавская И. Джеймс Джойс. «Портрет художника в юности» // Поэтика англ. романа воспитания начала ХХ в. К., 1983; Анастасьев Н. Преодоление «Улисса» // ВЛ. 1985. № 11; Шахова К. Джеймс Джойс. «Улісс» // Літ-ра Англії ХХ ст. К., 1993; Джеймс Джойс. Джакомо: Мат. до вивчення. Кам’янець-Подільський, 2000; Гончаренко Э. Творчество Джойса и модернизм 1900–30-х гг. Дн., 2000; Її ж. «Дублинцы» Джеймса Джойса: Классика модернист. новеллы. Дн., 2000; Скуратівський В. «Улісс» – як українська проблема // Фестиваль сучас. мист-ва Bloomsday. К., 2007; Ґабор В. Оригінальне дослідження Дарії Віконської про Джеймса Джойса – початки українського джойсознавства // Дарія Віконська: Бібліогр. покажч. Л., 2007.

Р. І. Доценко

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
Р. І. Доценко . Джойс Джеймс // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=24004 (дата звернення: 21.09.2021)