Кравців Василь Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Кравців Василь Степанович

КРА́ВЦІВ Василь Степанович (11. 09. 1958, с. Колоколин Рогатин. р-ну Станіслав., нині Івано-Фр. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2007), проф. (2010). Засл. діяч н. і т. України (2018). Закін. Львів. ун-т (1980). Від 1981 працює в Ін-ті регіон. дослідж. НАНУ (Львів): 1991–2001 – зав. відділу регіон. екол. політики, 2001–08 – заст. дир. з наук. роботи, від 2008 – дир.; водночас читає лекції з екол. політики й права у Нац. ун-ті вод­ного госп-ва та природокористування (Рівне). Досліджує екон. проблеми екол. безпеки, рац. ви­­користання природ. ресурсів, формування та реалізації регіон. політики, сталого розвитку гірських територій. Один із ініціаторів і авторів розроблення та запровадження в Україні екон. методів упр. якістю довкілля, які нині діють у формі зборів за забруднення навколиш. середови­ща. Гол. ред. ж. «Регіональна еко­номіка» (від 2008).

Пр.: Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації). Л., 2007; Міграційні явища та процеси: поняття, методи, факти. Л., 2009 (спів­авт.); Формування державної політики міжрегіональної інтеграції України // Зб. наук. пр. Буковин. ун-ту. Екон. науки. Чц., 2009 (спів­авт.); Формування моделі функціонування ринко­вих механізмів у сфері природокористування в Україні // Экономика и упр. 2010. № 2 (спів­авт.); Ринкові механізми у сфері природокористування (концеп­ція модернізації). Л., 2010 (спів­авт.).

В. В. Демченко

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю
В. В. Демченко . Кравців Василь Степанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2412 (дата звернення: 01.08.2021)