Кравців Роман-Іван Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Кравців Роман-Іван Йосипович

КРА́ВЦІВ Роман-Іван Йосипович (06. 03. 1941, с. Вороблевичі Дрогоб. р-ну Львів. обл.) – ветеринарний лікар. Д-р біол. н. (1992), проф. (1991), акад. НААНУ (1999). Засл. діяч н. і т. України (1997). Орден «За заслуги» 3-го (2001) і 2-го (2008) ступ. Закін. Львів. зоовет. ін-т (1970), де відтоді й працює (нині ун-т вет. медицини та біотехнологій): 1985–89 – про­ректор з наук. роботи, 1989–2009 – ректор, водночас 1991–2009 – зав. каф. вет.-сан. і радіол. експертизи, стандартизації і сер­­тифікації, водночас – дир. НДІ біоекол. моніторингу. Гол. ред. ж. «Сільський господар» (від 1996), «Наукового вісника Львів­ського університету ветеринар­ної медицини та біотехнологій» (від 1998). Вивчає біосинтетичні процеси в рубці та тканинах жуйних за умов дефіциту й надлишку вітамінів і мікроелементів, питання інтенсифікації метаболіч. процесів в організмі ве­­ликої рогатої худоби, свиней і птиці з використанням біологіч­но актив. речовин; розробляє ре­цептуру мікроелементно-вітамін. преміксів для підвищення продуктивності тварин та поліпшен­ня якості їхньої продукції.

Пр.: Справочник по качеству продук­тов животноводства. К., 1988 (спів­авт.); Довідник по застосуванню біологічно активних речовин у тваринництві. К., 1989; Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва: Підруч. К., 1995; 2005 (спів­авт.); Аналітичний розрахунок температурно-часових ре­­жимів стерилізації м’ясних консервів. Л., 1998 (спів­авт.); Ветеринарно-санітарна експертиза м’яса і м’ясо­про­дук­тів: Посіб. К., 2009 (спів­авт.); Ветеринарна медицина в єдиній державній системі запобігання та реагування на надзвичайні ситуації: Посіб. Л., 2009 (спів­авт.).

Літ.: Кирилів Я. І. Кравців Роман Йосипович // Вчені у галузі вет. медицини. Кн. 6. К., 2001; Академік УААН, АН ВШ України, Української академії наук національного прогресу, Нью-Йоркської академії наук, доктор біологічних наук, професор Кравців Роман Йосипович: Бібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народж. ректора Львів. академії вет. ме­дицини. Л., 2001.

Ю. І. Остап’юк

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Ю. І. Остап’юк . Кравців Роман-Іван Йосипович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=2417 (дата звернення: 21.06.2021)