Дибовський Бенедикт Янович — Енциклопедія Сучасної України

Дибовський Бенедикт Янович

ДИБО́ВСЬКИЙ Бенедикт Янович (12(24). 05. 1833, маєток Адамарин Мінської губ., нині Гроднен. обл., Бiлорусь – 31. 01. 1930, Львів) – зоолог, лікар, географ. З походження поляк. Д-р медицини (1860), зоології (1860), акад. Польс. АН (1884), чл.-кор. АН СРСР (1928). Чл. Рос. геогр. т-ва (1878). Почес. д-р Варшав. (1921), почес. проф. Вільнюс. (1923) ун-тів. Навч. в ун-тах м. Дерпт (нині Тарту, Естонія, 1851–57), Бреслау (нині Вроцлав, Польща, 1857–58), Берлiна (1858–60). Від 1860 – ад’юнкт-проф. каф. зоології Варшав. ун-ту. За участь у польс. повстанні 1863–64 засудж. до смерт. кари, заміненої за проханням нім. науковців, підтриманих канцлером О. фон Бісмарком, на 12 р. каторги. Покарання відбував у Сх. Сибіру, де за сприяння Рос. геогр. т-ва досліджував фауну, природні умови, хім. склад води оз. Байкал. На тер. від м. Iркутськ до Тихого океану проводив метеорол. спостереження та вимiри висот, зібрав колекцiю мiнералiв, а також зоол. колекцію, яку за його клопотанням передано до Варшав. зоол. кабінету. За значну наук. діяльність звільнений достроково, однак продовжив дослідж. Сибіру. 1870 за праці з зоогеографії нагородж. Малою золотою медаллю Рос. геогр. т-ва. Зібрав значний матеріал з бурят. етнографії, який перевіз у Польщу. Від 1879 працював лікарем у м. Петропавлівськ-Камчатський (РФ). 1879–83 – організатор і учасник експедицiї на Камчатку i Командор. о-ви. Від 1884 – зав. каф. зоологiї Львiв. ун-ту, при якій організував зоол. музей і лаб. У своїх працях відстоював ідеї еволюц. теорії Ч. Дарвіна, через що 1906 звільнений. Перебуваючи на пенсії, досліджував озера Польщі й Полісся. 1891–94 на основі його зібрань Краків. АН видала 4-том. «Słowniki narzeczy ludów Kamczackich». Автор праць «Rzut oka na historyczny rozwój. Odczyt publiczny» (Lwów, 1885), а також про флору оз. Світязь; видав «Wspomnienia o przeszłośći połwiekowej» (Lwów, 1913). Наук. дослiдж. присвяч. зоологiї, зоогеографiї, лiмнологiї, антропологiї, етнографiї, географiї. Описав багато нових для науки тварин, зокрема Байкал. регіону.

Пр.: Рыбы системы вод Байкала // Изв. Сибир. отделения Рус. геогр. об-ва. 1876. Т. 7, № 1; Рыбы системы вод Амура // Там само. 1877. Т. 8, № 1–2.

Літ.: Насонов Н., Сушкин П. Записка об ученых трудах проф. Б. И. Дыбовского // Изв. АН СССР. Отделение физ.-мат. наук. 1928. № 8–10; Pamiętnik d-ra Benedykta Dybowskiego od roku 1862 zaczawszy do roky 1878. Lwów, 1930; Дьяконов А. М. Б. Дыбовский (1833–1930) // Природа. 1931. № 7; A. Trepka. Benedykt Dybowski. Katowice, 1979; Корчилов Э. А. Дыбовский Б. И.: К 150-летию со дня рождения // Изв. АН Белорус. ССР. Сер. биол. наук. 1983. № 3; Бенедикт Дыбовский: Сб. Новосибирск, 2000; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура XVIII – начала ХХ вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Петербург, 2003.

І. В. Шидловський

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
І. В. Шидловський . Дибовський Бенедикт Янович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=24213 (дата звернення: 07.05.2021)