Дисиміляція біологічна — Енциклопедія Сучасної України

Дисиміляція біологічна

ДИСИМІЛЯ́ЦІЯ БІОЛОГІ́ЧНА – окислювально-відновлювальний процес ферментативного розщеплення органічних речовин у клітинах живих організмів на простіші з вивільненням енергії, накопиченої в процесах асиміляції біологічної. При Д. б. енергія накопичується переважно у вигляді АТФ. Вона використовується для різноманіт. процесів життєдіяльності клітин, насамперед, для синтезу нових орган. сполук. Цим пояснюють тісний зв'язок дисиміляції з асиміляцією. Асиміляцією також називають синтез пластич. та пожив. речовин у клітинах, а дисиміляцією – енергет. обмін клітин. Гол. джерелом АТФ у клітинах є моносахариди, зокрема глюкоза, яка розщеплюється шляхом гліколізу в цитоплазмі, а у мітохондріях відбуваються реакції циклу лимонної кислоти і фосфорилювання, пов'язане з диханням, у процесі якого з 1 моля глюкози утворюється 36 молей АТФ.

Б. І. Гуляєв


Покликання на статтю