Кравцова Тетяна Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Кравцова Тетяна Миколаївна

КРАВЦО́ВА Тетяна Миколаївна (23. 06. 1972, м. Павлоград Дніпроп. обл.) – правознавець. Канд. екон. (1998), д-р юрид. (2007) н. Закін. Харків. академію орг-ції та технології харчування (1994), Нац. ун-т внутр. справ (Харків, 2002). Працювала на приват. підпр-вах (1994–99); від 2000 – у Сум. філії Харків. ун-ту внутр. справ: від 2005 – проф. каф. юрид. дисцип­лін. Досліджує проблеми право­вого забезпечення держ. упр. економікою, здійснення держ. ре­гулятор. політики у сфері гос­подарювання, держ. контролю і нагляду в підприємн. сфері.

Пр.: Митне право України: Навч. посіб. Х., 2001 (спів­авт.); Предприниматель­ское право Украины: Учеб. Х., 2001 (спів­авт.); Державна регуляторна політика в сфері господарської діяльності: органі­заційно-правові засади реалізації. Х., 2004; Державне регулювання господарської діяльності: адміністративно-правові аспекти. С., 2006; Виконавча вла­да і проблеми регуляторної політики в Україні. С., 2007.

Ю. В. Думанчук


Покликання на статтю