Кравченко Адольф Микитович — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Адольф Микитович

КРА́ВЧЕНКО Адольф Микитович (05. 06. 1935, с. Велика Виска Маловис­ків. р-ну, нині Кіровогр. обл.) – фа­хівець у галузі електродинаміки. Канд. фіз.-мат. (1965), д-р тех. (1986) н., проф. (1990). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1987). Закін. Київ. політех. ін-т (1958). У 1960–2002 працював в Ін-ті елек­тродинаміки НАНУ (Київ): 1989–96 – зав. лаб. моделювання елек­тромагніт. процесів у трансфор­маторах відділу електромех. пе­ретворювачів енергії, від 1996 – пров. н. с. Від 2002 – на пенсії. Розробив нові методи розв'яз­ку крайових електродинам. задач у тілах обмежених розмірів, спец. способи рішення задач у багатошарових середовищах, спосо­би фіз. моделювання змін. елек­тромагніт. полів.

Пр.: Электромагнитные и тепловые процессы в концевых частях мощных турбогенераторов. К., 1971 (спів­авт.); Электродинамические расчеты в элек­­тротехнике. К., 1977 (спів­авт.); Краевые характеристики в задачах электро­ди­намики. К., 1989; Применение теории фрак­талов для математического описа­ния предпробойных процессов в твер­­дой изоляции // Новини енергетики. 2000. № 2 (спів­авт.); Схоластический анализ и синтез параметров динамики мощного энерготехнологического оборудования электрометаллургии в условиях резкопеременных нагрузок // ТЕ. Темат. вип. 2000. № 1 (спів­авт.).

С. В. Гаврилюк


Покликання на статтю