Кравченко Богдан Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Богдан Олександрович

КРА́ВЧЕНКО Богдан Олександрович (29. 12. 1946, м. Ґюнцбурґ, земля Баварія, Німеччина) – політолог, соціолог, історик. Премія фундації О. і Т. Антоновичів (1986). У 1969 отримав диплом бакалавра політ. наук і філософії в Ун-ті Бішопа (Канада), у тому ж році очолював Укр. канад. студент. спілку. 1970 у Торонт. ун-ті здобув ступ. магістра політ. наук, 1971 в Ун-ті Ґлазґо (Шотландія) – вищий диплом із соціології й економіки, 1982 захистив доктор. дис. із сусп. наук в Оксфорд. ун-ті. Від 1976 – співроб., 1986–92 – дир. Канад. ін-ту українозн. студій. Після проголошення незалежності 1991 пе­­реїхав до України. 1992–95 – співдир. Ін-ту держ. упр. і самоврядування при КМ України; від 1995 – проректор з міжнар. зв'яз­­ків Нац. академії держ. упр. при Президентові України; водночас 1998–99 – в. о. голови нагляд. ради Міжнар. фонду «Відродження»; від 2004 – дир. Центру дослідж. адм. реформи (усі – Київ). Брав участь у розробленні низки законодав. актів України, зокрема закону про держ. службу. Від 2007 працює над реалізацією освіт. проекту Фон­­ду імама секти ісмаїлітів, принца Ага Хана IV зі створення Ун-ту Центр. Азії (Бішкек) для слухачів з віддалених р-нів Киргизстану, Казахстану і Таджикиста­ну. Автор праць з політології, теорії держ. упр., екон. та політ. історії України 20 ст.

Пр.: Ukrainian Studies Courses at Ca­­nadian Universities. Edmonton, 1977; Dissidents in Ukraine before 1972: A Sum­­mary Statistical Profile // J. of Ukrainian Studies. 1983. № 2; Hat eine marxi­­sti­­stische Opposition in der Sowjetunion eine Zukunft? // Gegenstimmen. 1983. № 14–15; Національне відродження та робітнича кляса в Україні в 1920-х ро­­ках // Сучасність. 1984. № 1/2; Social Change and National Consciousness in Twentieth-Century Ukraine. New York, 1985 (укр. вид. – К., 1997); Архівні ма­­теріали з історії України в Канаді: По­­перед. анотов. перелік. К.; Едмонтон, 1990; National Memory in Ukraine: The Role of the Blue and Yellow Flag // J. of Ukrainian Studies. 1990. Vol. 15, № 1.

Літ.: Богдан Кравченко // Бюл. Канад. ін-ту укр. студій. 1984. № 3; Пелен­­сь­­кий Я. «Соціальні зміни і національна свідомість в Україні у ХХ сторіччі» Б. Кравченка // Віднова. 1987. № 6/7; Чи­­новник – это профессия / Интервью с Б. Кравченком записала Л. Павлович // Слово Кыргызстана. 2007, 23 авг.

О. В. Ясь

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю