Кравченко Валентин Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Валентин Михайлович

КРА́ВЧЕНКО Валентин Михайлович (01. 06. 1910, м. Слов'янськ, нині Донец. обл. – 08. 04. 1963, Донецьк) – хімік. Д-р хім. н. (1945), проф. (1946). Закін. Сталін. гірн. ін-т (нині Донецьк, 1933), де й працював до 1935. У 1935–36 – у Новосибір. ін-ті підвищення ква­­ліфікації господарників (РФ); 1937–41 – на дослід. станції гли­­бокого охолодження (Харків); 1941–42 – нач. відділу спец. ви­­роб-ва боєприпасів у м. Крас­нодар (РФ); 1943–44 – у Бакин. філії Ленінгр. ін-ту інж. зв'язку; 1944–45 – в Ін-ті заг. та неорган. хімії АН СРСР (Москва); 1945–50 – проф. каф. хімії Харків. с.-г. ін-ту; від 1950 – зав. каф. орган. хімії Донец. політех. ін-ту. Осн. напрям наук. дослідж. – фазові рівноваги у системах, що містять компоненти кам'яновугіл. смоли.

Пр.: Тройная система бензол–толуол–нафталин // ЖФХ. 1939. Т. 13, № 1; Термодинамічний розрахунок потрійної системи ортоксилол–метаксилол–параксилол // Доп. АН УРСР. 1940. № 12; Равновесие жидкость–кристаллы в сис­­темах с участием флуорантена // Журн. общей химии. 1959. Т. 29, вып. 1 (спів­авт.); Двойные системы двухкольчатых молекул с участием тионафтена // Докл. АН СССР. 1961. Т. 136, № 1 (спів­авт.).

Літ.: Зборщик М. П. Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького національного технічного університету (1921–2001). Д., 2002.

М. П. Міхєєва


Покликання на статтю