Кравченко Віктор Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Віктор Григорович

КРА́ВЧЕНКО Віктор Григорович (29. 06. 1941, Одеса) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1988), проф. (1991). Закін. Одес. ун-т (1965), де 1971–74 та 1989–92 й працював: 1989–92 – проф. каф. методів матем. фізики. 1965–67 – у проектно-конструк­тор. і н.-д. ін-ті «Харчопромавтоматика» (Одеса); 1967–69 – в Одес. електротех. ін-ті зв'язку; 1974–86 – в Одес. відділ. Ін-ту економіки АН УРСР; 1989–92 – ст. н. с., пров. н. с. Одес. відділ. гідроакустики Мор. гідрофіз. ін-ту АН УРСР; 1992–95 – зав. каф. вищої математики та теор. механіки, 1995–97 – проф. каф. вищої та приклад. математики Одес. гідрометеорол. ін-ту. 1997 емігрував до Португалії, де пра­цював у відділі математики Вищого тех. ін-ту (Лісабон), нині ви­кладає на технол. ф-ті Ун-ту ре­гіону Алгарве (м. Фару). Осн. на­п­рями наук. дослідж.: теорії син­гуляр. інтеграл. операторів із зсувом і розв'язності нових кла­сів сингуляр. інтеграл. та функціон. операторів, що описують хви­льові процеси; гіпербол. псев­до­аналіт. функції, нераціонал. матриці-функції; застосування ма­тем. методів у гідроакустиці та комп'ютер. томографії.

Пр.: Алгебра сингулярных инте­граль­ных операторов с кусочно-непрерыв­ными коэффициентами и кусочно-глад­ким сдвигом на сложном контуре // Изв. АН СССР. Сер. Математика. 1983. Т. 47, № 5; Factorization of singular integral operators with a Carleman shift and spectral problems // J. Integral Equa­tions and Applications. 2001. Vol. 13, № 4; Quaternionic factorization of the Schrodinger operator and its applica­ti­ons to some first-order systems of mathe­matical physics // J. Physics A: Mathe­ma­tical and General. 2003. Vol. 36, № 44; About explicit factorization of some clas­ses of non-rational matrix functions // Ma­­thematische Nachrichten. 2007. Bd. 280, № 9–10; Zakharov–Shabat system and hyperbolic pseudoanalytic function theo­ry // Mathematical Methods in the Ap­plied Sciences. 2010. Vol. 33, № 4 (усі – спів­авт.).

Літ.: Вчені вузів Одеси: Серія біобібліографічних довідників. О., 1994–2000.

І. Е. Рікун

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
І. Е. Рікун . Кравченко Віктор Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2470 (дата звернення: 25.10.2021)