Кравченко Віктор Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Віктор Михайлович

КРА́ВЧЕНКО Віктор Михайлович (13. 12. 1930, м. Керч, нині АР Крим – 24. 11. 2002, Дніпропетровськ) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1976), проф. (1980). Закін. Дніп­роп. гірн. ін-т (1953), де 1953–56 та 1977–2002 й працював (нині Нац. гірн. ун-т): 1978–80 – зав., від 1980 – проф. каф. геології та розвідки родовищ корис. копалин. 1956–61 – у Пд.-Якут. комплекс. експедиції Якут. геол. упр. (м. Чульман, РФ); 1961–75 – у Дніпроп. відділ. Ін-ту мінерал. ресурсів; 1975–77 – у Ча­ра-То­кін. геол.-розв. експедиції об'єдн. «Якутськгеологія» (м. Олек­мінськ). Засн. наук. школи комплекс. вивчення залізоруд. формацій до­­кембрію. Найважливіші праці присвяч. дослідж. геол. будови, заг. рудоносності та розповсюдження на глибину родовищ Кри­воріз. басейну, Курської магніт. аномалії, Сурсько-Чортомлиц., Білозер.-Приазов. залізоруд. р-нів УЩ, а також нових р-нів Алдан. щита в Якутії.

Пр.: Структура Криворожских месторождений богатых руд и закономер­ности их развития на больших глубинах. К., 1981 (спів­авт.); Промышленные типы месторождений железа в докем­брийских формациях. Дн., 1985; Желе­зисто-кремнистые формации докем­брия Европейской части СССР. Генезис железных руд. К., 1991 (спів­авт.); Проблема железнорудных формаций докембрия // МЖ. 1997. Т. 19, № 5 (спів­авт.); Развитие представлений о геологическом строении и рудоносности Белозерской зеленокаменной структуры за период 1981–2000 гг. // Сб. науч. тр. Нац. горной академии Укра­ины. 2001. Т. 2, № 12.

О. Є. Хоменко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. Є. Хоменко . Кравченко Віктор Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2472 (дата звернення: 24.10.2021)