Кравченко Вікторія Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Вікторія Володимирівна

КРА́ВЧЕНКО Вікторія Володимирівна (22. 11. 1956, Харків) – філософ. Д-р фі­лос. н. (1998). Закін. у Харкові Інж.-екон. (1979) та Юрид. (1987) ін-ти. Працювала у Харкові: інж. у ВНДІ «Електроапарат» (1979–82); в Юрид. ін-ті (від 1982): 1984–86 – зав. сектору б-ки; Автомоб.-дорож. тех. ун-ті (1986–2000 з перервою): від 1999 – проф. каф. філософії і політології. Від 2000 – у Москві. Наук. дослідження: містицизм, філос. погляди В. Соловйова.

Пр.: Мистицизм в русской духов­ной культуре ХІХ – начала ХХ века. Мос­ква, 1998; Вестники русского мистицизма. Москва, 1998; До проблеми міс­тичних основ творчості у філософській системі В. С. Соловйова // Творчість як спосіб буття дійс. гуманізму: Мат. між­нар. наук.-практ. конф. Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т». Травень 1999 р. К., 1999.

О. К. Чаплигін


Покликання на статтю