Кравченко Вілен Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Вілен Йосипович

КРА́ВЧЕНКО Вілен Йосипович (13. 07. 1937, Київ) – радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1982), проф. (1988). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1974). Закін. Київ. ун-т (1959). Відтоді працював в Ін-ті фізики АН УРСР: 1982–91 – зав. лаб. лазер. спек­трометрії; 1991–2000 – в Ін-ті приклад. проблем фізики і біофізики НАНУ (обидва – Київ): зав. відділу квант. електроніки, водночас заст. дир. з наук. робо­ти. Наук. дослідж. у галузях квант. електроніки та фізики твердого тіла. Один із розробників першо­го в Україні лазера (1962).

Пр.: Условия самовозбуждения лазера, работающего на неоднородно уширенной полосе // ЖЭТФ. 1967. Т. 52, № 2; Скоростная бесщелевая лазерная спектрометрия // Физика моле­ку­лярных кристаллов. К., 1986; Элек­трон­­но-перестраиваемые лазеры на кон­­денсированных средах // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1990. № 8; Учет дифракции и изменений фронта излучения при измерении краевого угла смачивания // Оптика и спектроскопия. 2004. Т. 97, № 1; Неинвазивный оптический метод определения коэффициентов рассеяния и удельного объема крови в биологической ткани in vivo // Журн. приклад. спектроскопии. 2005. Vol. 72, № 1 (усі – спів­авт.).

В. С. Манжара


Покликання на статтю